ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebookมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาaseanFacebook Likeสื่อกลางของภาควิชาและโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ นิเทศศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทาการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วจก. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร

อ่านต่อ

สองนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนตร์ฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเขียนบทภาพยนตร์ปั้นน้ำเป็นเงิน ปี 2

อ่านต่อ

คณะวิทยาการจัดการ :

บทความ :