ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebookมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาaseanFacebook Likeสื่อกลางของภาควิชาและโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ นิเทศศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทาการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์คลื่นบ้านเลขที่ 1 สัมภาษณ์พิเศษนักการเมืองคนดัง

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการภาคสมทบ บริหารธุรกิจ รุ่น 09

อ่านต่อ

คณะวิทยาการจัดการ :


Faculty of Management Science,

Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University, is an agency under Rajabhat Institute B.E.2538, having missions to educate the academy and a variety of fields of profession such as to conduct researches, to provide academic services for society, to update and develop technologies, and to maintain arts and cultures.

อ่านต่อ

บทความ :

วันพ่อแห่งชาติ 2557

วันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในว
04. 2015