ติดตามผลงานเราได้ที่ :

YOUTUBEมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาaseanFacebook Likeสื่อกลางของภาควิชาและโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ นิเทศศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทาการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วจก. สวนสุนันทา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 2 แห่ง

อ่านต่อ

ICMSIT 2016 :  วจก.สวนสุนันทา  จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 เปิดเวทีเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

อ่านต่อ

คณะวิทยาการจัดการ :

บทความ :