ติดต่อคณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

02-160-1490

02-160-1491

ที่ตั้งคณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300

แผนที่สวนสุนันทา