หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรมนักศึกษา
ข่าว กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานหอภาพยนตร์ ศาลายา
        เมื่อเร็วๆนี้ ดร. พงศวีร์ สุภานนท์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิ ...
2018-05-07 14:34:17
นศ. นิเทศศาสตร์ (วิทยุโทรทัศน์) จัดนิทรรศการภาพถ่าย Lost Gallery SSRU
      เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561  แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กลุ่มส ...
2018-04-02 17:26:37
นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษา ลงสนามข่าว จ.ชลบุรี ฝึกภาคปฎิบัติในพื้นที่จริง
      เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาวารสารศาสตร์ นำทีมนักศึ ...
2018-04-02 14:16:30
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ จัดสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม เรื่อง “ร้อยสำเนียง เรียงภาษา เพิ่มความก้าวหน้างานบริการ”
    เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561  นักศึกษาชั้นปีที่ 4หมู่ 01 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริ ...
2018-03-30 15:57:20
แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร จัดสัมมนาวิชาการ “กุญแจสำคัญสู่การบริหารงานลูกค้า”
          เมื่อเร็วๆนี้ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  ค ...
2018-03-30 15:35:37
แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร จัดงานสัมมนาวิชาการ “ว่าที่ AE ยุคใหม่ก้าวไกลไป 4.0”
         เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561   แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื ...
2018-03-19 18:04:02
นิเทศศาสตร์ วจก. และชมรมสื่อสร้างสรรค์ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมแสดงงาน“เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3” ณ สยาม
     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 นักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจั ...
2018-03-19 17:20:36
ข่าวย้อนหลัง