หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา ผลงาน รางวัล
ข่าวนักศึกษา ผลงาน รางวัล

นักศึกษาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วจก. “สวนสุนันทา” สร้างชื่อ คว้ารางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกวดภาพยนตร์สั้น “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
นักศึกษาแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวั ...
2019-02-15 14:49:23
นักศึกษาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วจก. “สวนสุนันทา” คว้า 2 รางวัล ประกวดคลิปวิดีโอ “ความซื่อสัตย์สุจริต” จากคุรุสภา
     นักศึกษาแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2019-02-15 14:43:45
นักศึกษาวารสารศาสตร์ วจก. “สวนสุนันทา” คว้ารางวัลชนะเลิศ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561
       นักศึกษาแขนงวิชาวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2019-01-16 10:21:35
นักศึกษาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วจก. “สวนสุนันทา” คว้า 2 รางวัล ประกวดหนังสั้น Umay+ “SMART MONEY”
      นักศึกษาแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภั ...
2019-01-16 10:33:09
นักศึกษาวารสารศาสตร์ “สวนสุนันทา” สร้างชื่อ คว้ารางวัลชนะเลิศข่าววิทยุ “สายฟ้าน้อย” ประจำปี 2561
         นักศึกษาแขนงวิชาวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2019-01-15 18:19:32
ข่าวย้อนหลัง