หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา ผลงาน รางวัล > นศ.พีอาร์ จัดกิจกรรม “สุขทรงจำฯ” กระชับสัมพันธ์
นศ.พีอาร์ จัดกิจกรรม “สุขทรงจำฯ” กระชับสัมพันธ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-10-27 11:21:00


เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ชั้นปีที่4 จัดกิจกรรมโครงการ “สุขทรงจำ เมื่อความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องสี่เหลี่ยม” กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาภายในสาขา สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสู่การเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ และสร้างความเข้าใจในหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการ "สุขหรรษา" กิจกรรม work shop "ทรงความพีอาร์" และกิจกรรม "เก็บความทรงจำ" รวมถึงกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อสร้างความสนุกสนาน ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อให้สามารถนำรายวิชาที่ศึกษามาบูรณาการ และประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสะท้อนวิถีนักศึกษาในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ 5724 คณะวิทยาการจัดการ


download pdf11.pdf