หน้าหลัก > ข่าว > > นักศึกษา มรภ. สวนสุนันทา คว้า 2 รางวัล การประกวดคลิปวีดีโอออนไลน์ “วัยรุ่นพอเพียง”
นักศึกษา มรภ. สวนสุนันทา คว้า 2 รางวัล การประกวดคลิปวีดีโอออนไลน์ “วัยรุ่นพอเพียง”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-10-27 11:19:25


นักศึกษา มรภ. สวนสุนันทา คว้า 2 รางวัล การประกวดคลิปวีดีโอออนไลน์ “วัยรุ่นพอเพียง”เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 มูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับ มูลนิธิบุคคลพอเพียง และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอออนไลน์ ในโครงการ “วัยรุ่นพอเพียง” เพื่อสื่อสารให้เยาวชนเกิดความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ เป็นวิถีในการดำเนินชีวิต ผ่านการผลิตคลิปวิดีโอความยาว 3-5 นาที ชิงทุนการศึกษา และโล่เกียรติคุณจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรี โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งสิ้น 19 ทีม จาก 8 สถาบันทั่วประเทศ

ผลการตัดสิน ปรากฏว่า ผลงาน “ลืม” จากทีม “ตาปรือ” ของนักศึกษาแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 โครงการจัดการศึกษาศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร และผลงาน “ถ้าตอนนั้น” จากทีม “RunTod Film ” ของนักศึกษาแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 โครงการจัดการศึกษาศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นอย่างยิ่ง และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยสามารถติดตามชมผลงานคลิปวีดีโอออนไลน์ “ลืม” และ “ถ้าตอนนั้น” ได้ที่https://www.facebook.com/มูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนาย


download pdf10.pdf