หน้าหลัก > ข่าว > > วจก. ให้การต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมคณะ ประจำปี 2560
วจก. ให้การต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมคณะ ประจำปี 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-09-19 11:49:48

วจก.  ให้การต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมคณะ ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  คณะวิทยาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้การต้อนรับ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการและรับฟังข้อคิดเห็นรวมถึงผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมเสวนาสี่สภา ประจำปี พ.ศ. 2560