หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา ผลงาน รางวัล > เชิญเข้าร่วมโครงการ "PROJECT S SUCCESS SSRU"
เชิญเข้าร่วมโครงการ "PROJECT S SUCCESS SSRU"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-11-02 08:36:31


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

Load PDF Full page photo.pdf