หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา ผลงาน รางวัล > วจก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเงินมั่นคง ถ้ารู้จักวางแผน”
วจก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเงินมั่นคง ถ้ารู้จักวางแผน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-11-02 11:30:20


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 แขนงวิชาการเงินการธนาคาร กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเงินมั่นคง ถ้ารู้จักวางแผน" โดยอาจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา

สำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความเข้าใจพื้นฐานทางการเงิน การสร้างฐานะทางการเงินส่วนบุคคล ให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยผ่านการเรียนรู้การบริหารการเงินของตนเองจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายศักดา สรรพปัญญาวงศ์ วิทยากรจาก A Academy บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ความเข้าใจพื้นฐานทางการเงิน การสร้างฐานะทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงทางการเงินส่วนบุคคล การต่อยอดทางการเงินส่วนบุคคล และการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุ มีนักศึกษาแขนงวิชาการเงินการธนาคาร ผู้ประกอบการ ประชาชนที่สนใจ และชุมชนเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก


Load pdf4.pdf