หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา ผลงาน รางวัล > นักศึกษา “พีอาร์” วจก. จัดโครงการ “ขวดน้ำสู่การให้ที่ไม่สิ้นสุด”
นักศึกษา “พีอาร์” วจก. จัดโครงการ “ขวดน้ำสู่การให้ที่ไม่สิ้นสุด”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-10-27 11:12:40

 

        นักศึกษาสาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรชั้นปีที่ 4 กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญร่วมบริจาคขวดน้ำในโครงการ “ขวดน้ำสู่การให้ที่ไม่สิ้นสุด”  เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ที่ไม่สิ้นสุด  กิจกรรมประกอบด้วย  กิจกรรม “แน่จริงทิ้งให้ลง”  กิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ”  กิจกรรม “น้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้”และ กิจกรรม “จากขวดน้ำสู่การให้ที่ไม่สิ้นสุด”  ซึ่งรายได้ที่ได้รับหลังจากการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งนำไปจัดทำพิมเสนแจกประจำจุดหน้าห้างสรรพสินค้าพาต้าแก่ประชาชน ที่เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และรายได้อีกส่วนหนึ่งนำไปสนับสนุนให้กับโครงการสร้างสรรค์สังคมอื่นๆอีกด้วย

        สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคขวดน้ำสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคหน้าสำนักงานคณบดีและบริเวณหน้าห้องเก็บอุปกรณ์ของสาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 56 และผู้ที่ประสงค์บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาว ลลิตา ปราณี  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ “ขวดน้ำสู่การให้ที่ไม่สิ้นสุด”  โทร.095-376-8396


download pdf6.pdf