หน้าหลัก > ข่าว > > วจก. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง ประจำปี 2560
วจก. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง ประจำปี 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-10-27 11:10:00วจก. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง ประจำปี 2560

วันที่ 20 ตุลาคม 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วยอาจารย์สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  และบุคลากรประจำคณะ เดินทางไปเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย  อธิการบดี  เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ  เข้าร่วมพิธี  ณ วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี


download pdf4.pdf