หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา ผลงาน รางวัล > นิเทศศาสตร์ วจก. จัดพิธีไหว้บรมครูฯ ครั้งที่ 6
นิเทศศาสตร์ วจก. จัดพิธีไหว้บรมครูฯ ครั้งที่ 6

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-11-17 08:07:42

ในภาพอาจจะมี 8 คน, อาหาร

ภาพเพิ่มเติม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบวงสรวงพระพิฆเนศ ร่วมด้วยรองคณบดี ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมงานพิธี ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ

ภายในงานมีพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ พิธีบูชาพระบิดาแห่งวงการนิเทศศาสตร์ การครอบครูให้แก่คณาอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ผู้เข้าร่วมงาน และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชมรมสื่อสร้างสรรค์” จึงเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี “ไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์”

พิธี “ไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์” เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แสดงความกตัญญูและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวงการนิเทศศาสตร์ไทย และการอุทิศตนเพื่อการเป็นบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ


PDF16.pdf