หน้าหลัก > ข่าว > > วจก. เจรจาความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับ Dong Ah Institute of Media and Arts ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
วจก. เจรจาความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับ Dong Ah Institute of Media and Arts ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-11-17 08:11:11

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการ และผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ Prof. Yoonchul Kim, Director of International Affairs , Prof. Miran Yu, Faculty of Broadcasting Entertainment และ Mr.Chris Ahn, Manager,International Affairs จาก Dong Ah Institute of Media and Arts ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประชุมแสวงหาความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายด้านการสร้างความเป็นนานาชาติต่อไป


พร้อมกันนี้คณบดีได้นำ Prof. Yoonchul Kim และคณะ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Mini Theater และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก Imac Osx ณ อาคาร 57 ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการอีกด้วย 


PDF17.pdf