หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา ผลงาน รางวัล > นศ. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ฯ วจก. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ “Project S Success SSRU”
นศ. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ฯ วจก. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ “Project S Success SSRU”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-11-17 08:18:11
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโครงการ “Project S Success SSRU” โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรทุกชั้นปี ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมศักยภาพให้นักศึกษา โดยมีอาจารย์สาวิตรี สุวรรณโณ หัวหน้าแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดจัดขึ้น ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการ แหล่งการเรียนรู้ฐาน S-Student เคล็บลับรับปริญญา แนะนำแหล่งการเรียนรู้ในห้องสมุด, ฐาน S-Story จากพระราชอุทยานสู่สถานศึกษา, เล่าเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัยและตำนานพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ฐาน S-Social สวน’นันอาสา ฟังธรรมะ ทำจิตอาสากวาดลานวัดและทำความสะอาดห้องน้ำวัดและประชาสัมพันธ์อีก กิจกรรม S-Share ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยโครงการดำเนินกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ความสนุกสนานและเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษาใหม่โครงการครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการอิ่มบุญอิ่มใจอย่างเต็มเปี่ยม


PDF19.pdf