หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกใหม่วันแรกสุดคึกคัก คณะวิทยาการจัดการ จัดงาน “ FMS Open House 2018”
เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกใหม่วันแรกสุดคึกคัก คณะวิทยาการจัดการ จัดงาน “ FMS Open House 2018”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-11-17 15:43:12


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดงานเปิดบ้านต้อนรับสมาชิกใหม่ FMS Open House 2018 ภายใต้การจัดงาน SSRU Open House มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปหลั่งไหลเข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยแต่ละกิจกรรมนั้นได้รับความสนใจจากน้องๆ เป็นอย่างมาก ได้แก่ การจัดแสดงผลงาน นิทรรศการแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนประจำคณะ ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยนักศึกษา ศิษย์ปัจจุบันในแต่ละสาขา ที่รวมตัวกันมาแนะนำสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ให้กับ (ว่าที่) น้องใหม่ได้รับรู้ การเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Mini Theater ศูนย์ปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้น้องๆนักเรียนได้ร่วมตอบคำถาม ชิงรางวัล ซึ่งบรรยากาศภายในงานนั้นเป็นไปอย่างคึกคัก โดยงาน FMS Open House 2018 จะดำเนินการจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร 56 / 57 และอาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


PDF   11.pdf