หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา ผลงาน รางวัล > นศ. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ฯ วจก. ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
นศ. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ฯ วจก. ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-11-17 15:46:14

นศ. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ฯ วจก. ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ


ในภาพอาจจะมี 3 คน         เมื่อเร็วๆนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาณี แม้นอินทร์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในรายวิชามวลชนสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนพร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ โดยรับเกียรติจากนายพัฒน์ภูมิ คุ้มสะอาด วิทยากรระดับ 4 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และพาเดินเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ


PDF31.pdf