หน้าหลัก > ข่าว > > คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเดิมสั่งจอง เหรียญที่ละลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเดิมสั่งจอง เหรียญที่ละลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-10-27 11:17:50


       วันที่ 18ตุลาคม 2560  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ , รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันท์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้   รวมทั้ง ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ประเดิมสั่งจองเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ณ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

      เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  เป็นเหรียญที่คณะกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จัดสร้างเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนสั่งจองเพื่อความเป็นสิริมงคล  อีกทั้งนำรายได้จากการสั่งจองสมทบทุนส่งเสริมการศึกษาและกิจการของมหาวิทยาลัยด้วย

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญร่วมจองเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ชุดเหรียญทองคำเลขมงคล ทองคำ เงิน ทองแดง (พร้อมบรรจุภัณฑ์ทรงคุณค่า)  หมายเลข 19,29,39,49,59,69,79  ราคาชุดละ 59,999 บาท   ชุดเหรียญทองคำเลขมงคล ทองคำ เงิน ทองแดง (พร้อมบรรจุภัณฑ์ทรงคุณค่า)  หมายเลข  11,22,33,44,55,66,77  ราคาชุดละ 49,999 บาท   เหรียญเนื้อทองคำ  ราคาเหรียญละ  39,999  บาท ผลิตจำนวน 80 เหรียญ   เหรียญเนื้อเงิน ผลิตจำนวน 80 เหรียญ  ราคาเหรียญละ 1,999 บาท   และเหรียญเนื้อทองแดง ราคาเหรียญละ 199 บาท และร่วมประมูลชุดเหรียญเลขมงคล  ทองคำ เงิน ทองแดง (พร้อมบรรจุภัณฑ์ทรงคุณค่า)  หมายเลข 1,9,80 เริ่มต้นที่ราคา 59,999 โดยประมูลในวันงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

       สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมจองเหรียญที่ระลึกฯ สามารถจองเหรียญฯพร้อมชำระเงินเต็มจำนวนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ  อาคาร 56 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   และรับเหรียญที่ระลึก ในวันงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 0-2160-1490  (ในเวลาราชการ)


download pdf9.pdf