หน้าหลัก > ข่าว > > คำเป็นชนวนปฐมฤกษ์ เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
คำเป็นชนวนปฐมฤกษ์ เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-10-27 11:16:02
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงอธิษฐานจิตบนแผ่นทองคำเป็นชนวนปฐมฤกษ์เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร ได้เข้าเฝ้าถวายสักการะ ด้วยความสำนึกในพระเมตตา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เป็นเหรียญที่คณะกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จัดสร้างเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนสั่งจองเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งนำรายได้จากการสั่งจองสมทบทุนส่งเสริมการศึกษาและกิจการของมหาวิทยาลัยด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญร่วมจองเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ชุดเหรียญทองคำเลขมงคล ทองคำ เงิน ทองแดง (พร้อมบรรจุภัณฑ์ทรงคุณค่า) หมายเลข 19,29,39,49,59,69,79 ราคาชุดละ 59,999 บาท ชุดเหรียญทองคำเลขมงคล ทองคำ เงิน ทองแดง (พร้อมบรรจุภัณฑ์ทรงคุณค่า) หมายเลข 11,22,33,4455,66,77 ราคาชุดละ 49,999 บาท เหรียญเนื้อทองคำ ราคาเหรียญละ 39,999 บาท ผลิตจำนวน 80 เหรียญ เหรียญเนื้อเงิน ผลิตจำนวน 80 เหรียญ ราคาเหรียญละ 1,999 บาท และเหรียญเนื้อทองแดง ราคาเหรียญละ 199 บาท และร่วมประมูลชุดเหรียญเลขมงคล ทองคำ เงิน ทองแดง (พร้อมบรรจุภัณฑ์ทรงคุณค่า) หมายเลข 1,9,80 เริ่มต้นที่ราคา 59,999 โดยประมูลในวันงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมจองเหรียญที่ระลึกฯ สามารถจองเหรียญฯพร้อมชำระเงินเต็มจำนวนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 56 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรับเหรียญที่ระลึก ในวันงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 0-2160-1490 (ในเวลาราชการ)


download pdf8.pdf