หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา ผลงาน รางวัล > 9 ทีม นักศึกษานิเทศศาสตร์ วจก. สวนสุนันทา ผ่านเข้ารอบประกวดคลิปวิดีโอ “ฮอร์โมนพอเพียงกับ “สุข” ที่เพียงพอ”
9 ทีม นักศึกษานิเทศศาสตร์ วจก. สวนสุนันทา ผ่านเข้ารอบประกวดคลิปวิดีโอ “ฮอร์โมนพอเพียงกับ “สุข” ที่เพียงพอ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-11-07 10:43:38


บริษัท อีซี่บาย จำกัด(มหาชน) และยูเมะพลัส ได้ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ฮอร์โมนพอเพียงกับ “สุข”ที่เพียงพอ” ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีทีมที่ร่วมส่งผลงานจำนวนทั้งสิ้น 130 ทีม จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และมีทีมที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 รับเงินรางวัลสนับสนุนเพื่อใช้ในการผลิตคลิปวิดีโอ จำนวน 15 ทีม และทีมที่มีผลงานผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการโดยไม่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 13 ทีม โดยมีทีมนักศึกษาจากแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลชั้นปีที่ 1 และ 2 กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านเข้ารอบจำนวน 9 ทีม โดยมีอาจารย์ชิณญ์ ตั้งฐานธนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมดนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรม workshop กับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้รอบรู้ในวงการวิชาชีพ ณ หอประชุมนิเทศศาสตร์ ชั้น 11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา จากนั้นนักศึกษาดำเนินการผลิตผลงานให้เป็นคลิปวิดีโอ จัดส่งคณะกรรมการ ในระยะเวลาเพียง 15 วัน ก่อนวันตัดสินรอบสุดท้ายที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นี้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

pdf 6.pdf