หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > ผลิตเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เสร็จสมบูรณ์ เปิดให้บูชา 10 พ.ย. 2560 นี้
ผลิตเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เสร็จสมบูรณ์ เปิดให้บูชา 10 พ.ย. 2560 นี้

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-11-17 15:43:26     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดให้ร่วมบูชาเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ขณะนี้การผลิตเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจัดสร้างวัตถุมงคล เปิดเผยความคืบหน้าการผลิตเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ว่า “ขณะนี้ได้ผลิตเหรียญที่ระลึกฯ เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงอธิษฐานจิตและลงอักขระบนแผ่นทองคำเป็นชนวนปฐมฤกษ์ จากนั้นจะนำเข้าพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และเปิดให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนเช่าบูชา ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นี้”

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญร่วมบูชาเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ชุดเหรียญทองคำเลขมงคล (ทองคำ เงิน ทองแดง พร้อมบรรจุภัณฑ์ทรงคุณค่า) หมายเลข 29,39,59,69,79 ราคาชุดละ 59,999 บาท ชุดเหรียญทองคำเลขมงคล (ทองคำ เงิน ทองแดง พร้อมบรรจุภัณฑ์ทรงคุณค่า) หมายเลข 11,22,55,66,77 ราคาชุดละ 49,999 บาท เหรียญเนื้อทองคำ ราคาเหรียญละ 39,999 บาท ผลิตจำนวน 80 เหรียญ เหรียญเนื้อเงิน ผลิตจำนวน 80 เหรียญ ราคาเหรียญละ 1,999 บาท และเหรียญเนื้อทองแดง ราคาเหรียญละ 199 บาท และร่วมประมูลชุดเหรียญเลขมงคล (ทองคำ เงิน ทองแดง พร้อมบรรจุภัณฑ์ทรงคุณค่า) หมายเลข 1,9,80 เริ่มต้นที่ราคา 59,999 โดยประมูลในวันงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 -11 พฤศจิกายน 2561

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบูชาเหรียญที่ระลึกฯ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 0-2160-1490 (ในวันและเวลาราชการ)


pdf  9.pdf