หน้าหลัก > ข่าว > > อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล “สวนสุนันทา” ร่วมตัดสินการประกวดภาพยนตร์/วิดีโอ Southeast Asia Prix Jeunesse , Philippines
อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล “สวนสุนันทา” ร่วมตัดสินการประกวดภาพยนตร์/วิดีโอ Southeast Asia Prix Jeunesse , Philippines

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-03-09 18:03:52

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม,
ข้อความ


อาจารย์ประจำแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์และวิดีโอระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Prix Jeunesse) พร้อมนำมุมมองจากคณะกรรมการจากประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาต่อยอดและถ่ายทอดสู่การเรียนการสอนเพื่อขับเคลื่อนสาขาวิชาเอตทัคคะ

เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์ปานแพร บุณยพุกกณะ อาจารย์ประจำแขนงวิชาภาพยนตร์ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและดำเนินรายการประกวดภาพยนตร์และวิดีโอระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Southeast Asia Prix Jeunesse โดยมีผู้ผลิตรายการโทรทัศน์มืออาชีพจากสถานีโทรทัศน์ชั้นนำของแต่ละประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กส่งเข้าประกวด จัดขึ้นที่ The peninsula Manila,Philippines

อาจารย์ปานแพร บุณยพุกกณะ เปิดเผยว่า“ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์และวิดีโอระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รับเชิญร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการด้วย ซึ่งสิ่งที่ได้รับจากการแนะนำของคณะกรรมการจากประเทศต่างๆนั้น ทำให้ได้รับมุมมองต่อรายการสำหรับเด็กของวิทยากรคณะกรรมการและผู้ผลิตรายการแต่ละประเทศ เพื่อนำมามาต่อยอดและถ่ายทอดสู่การเรียนการสอนแก่นักศึกษาในการพัฒนาฝีมือผลิตรายการเด็ก จากระดับประเทศ สู่ระดับอาเซียนได้ เพื่อขับเคลื่อนแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในฐานะสาขาวิชาเอตทัคคะให้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติต่อไป”

pdfDocument3.pdf