หน้าหลัก > ข่าว > > แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด วจก. จัดสัมมนา Marketing Plan Contest 10.0
แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด วจก. จัดสัมมนา Marketing Plan Contest 10.0

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-10-27 11:32:29         เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บริษัท AP. Honda ดำเนินการจัดสัมมนา Marketing Plan Contest 10.0 by A.P.Honda โดยเป็นการร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพภายนอก ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากแวดวงวิชาชีพมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค และกลวิธีการสื่อสารการตลาดในยุคปัจจุบัน มีนักศึกษาแขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาดเข้าร่วมรับฟังสัมมนา ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ


download pdf19.pdf