หน้าหลัก > ข่าว > > ผู้บริหาร วจก.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
ผู้บริหาร วจก.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-10-27 11:31:13

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
และ ข้อความ

ผู้บริหาร วจก.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ณ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 download pdf18.pdf