หน้าหลัก > ข่าว > > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่12
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่12

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2017-10-27 11:24:20


คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม


     วันที่ 8 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่12 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     กิจกรรมภายในงาน มีพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พิธีเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ ประกอบด้วยกัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ทานกัณฑ์ กัณฑ์วนประเวศน์ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มหาพน กัณฑ์กุมาร กัณฑ์มัทรี กัณฑ์สักกบรรพ กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ฉกษัตริย์ และกัณฑ์นครกัณฑ์ และพิธีถวายภัตตาหารเพล ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร ประชาชน ชุมชน ศิษย์เก่า และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีและรับฟังเทศน์เป็นจำนวนมาก

     "คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 มีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญและมีความหมายเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือ การเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา และในวาระครบรอบการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครบ 80 ปี รวมทั้งเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย นักศึกษา บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคำสอนที่สอดแทรกในเนื้อหาของการเทศน์มหาชาติ ดังที่ทราบกันว่าการเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนสืบสานกันมาอย่างช้านาน การเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ถือเป็นการเทศน์ที่ยิ่งใหญ่ในพิธีการทางพระพุทธศาสนา ให้ข้อคิดแก่ผู้ฟังทั้งในด้านการให้ทาน การเสียสละ การใช้ปิยวาจา ความกตัญญู สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี จึงนับว่าเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่จะส่งเสริมให้ทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติและทำบุญร่วมกันในวันนี้ มีแต่ความสุขความเจริญและเป็นมงคลต่อตนเองที่จะส่งเป็นผลบุญกุศลให้ท่านพบความสำเร็จในชีวิตได้ ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมทำบุญ ที่มีจิตศรัทธาและได้มีส่วนร่วมในการจัดงานจนประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี " ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยากรจัดการ กล่าว

download pdf13.pdf