หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ จัดสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม เรื่อง “ปรับทัศนคติงานบริการ มุ่งสู่มาตรฐานยุค 4.0”
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ จัดสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม เรื่อง “ปรับทัศนคติงานบริการ มุ่งสู่มาตรฐานยุค 4.0”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-04-17 15:21:01

    

    นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่ 02 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม เรื่อง“ปรับทัศนคติงานบริการ มุ่งสู่มาตรฐานยุค 4.0”  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพงศ์อมร คุ้มแก้ว  วิทยากรที่ปรึกษากลยุทธ์การตลาดและนักออกแบบการบริการ เป็นวิทยากร  มีอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังการสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาสัมมนาธุรกิจบริการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

    “การปรับทัศนคติงานบริการ มุ่งสู่มาตรฐานยุค 4.0 จะต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนความคิดสะท้อนผ่านการปฏิบัติ กล้าที่จะซื้อใจ สร้างความประทับใจ กล้าที่จะรักษาสิ่งที่เป็นหัวใจของงานบริการ เพราะธุรกิจบริการ คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพราะทัศนคติ และการปฏิบัติ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ เพราะเศรษฐกิจในยุค 4.0 คือ การเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัย เพราะเราคือ ธุรกิจบริการ และผู้ให้บริการในยุค 4.0” นายพงศ์อมร คุ้มแก้ว  วิทยากรที่ปรึกษากลยุทธ์การตลาดและนักออกแบบการบริการ