หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > วจก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 พร้อมการนำเสนอผลงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
วจก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 พร้อมการนำเสนอผลงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-04-19 17:30:09


     วันที่ 19 เมษายน 2561    คณะวิทยาการจัดการ  จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 5 ( ICMSIT  2018)  ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   เป็นประธานการประชุม   เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดังกล่าว  รวมทั้งการดำเนินการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย เพื่อเข้าสู่การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี   และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   โดยมีรองคณบดี  หัวหน้ากลุ่มสาขา  หัวหน้าสาขา หัวหน้าแขนง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724)  คณะวิทยาการจัดการ