หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมติดตามการพัฒนาการให้บริการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมติดตามการพัฒนาการให้บริการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-04-24 15:30:59

       

 วันที่ 24 เมษายน 2561  คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมติดตามการพัฒนาการให้บริการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยนางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี  เป็นประธานการประชุม โดยมีบุคลากรสายสนุนวิชาการประจำคณะ  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ