หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Mini Theater คณะวิทยาการจัดการ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Mini Theater คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-04-27 18:59:13

วันที่ 27 เมษายน 2561 นายกร ทัพพะรังสี  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Mini Theater โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม 

ห้องปฏิบัติการ Mini Theater เป็นห้องอเนกประสงค์สำหรับกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้ใช้สำหรับการศึกษาร่วมกัน โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์  เทียบเท่ากับมาตรฐานโรงภาพยนตร์ชั้นนำของประเทศ อาทิ  จอภาพขนาดใหญ่  ระบบภาพ Full HD ระบบเสียง 7.1 Surround รอบทิศทาง  ระบบไฟเวทีแสงเสียงครบวงจร  สามารถจุผู้ชมได้ถึง 140 ที่นั่ง  เพื่อรองรับนักศึกษาสำหรับการเรียนการสอน  และผู้ใช้บริการที่ต้องการชมภาพยนตร์ ซึ่งทางคณะฯมีโครงการเปิดให้บริการเข้าชมภาพยนตร์ในอนาคต  โดยคัดสรรภาพยนตร์ที่ทันสมัย หลากหลายแนวไว้บริการผู้ชมอย่างครบครัน  ทั้งนี้มีห้องควบคุมอุปกรณ์ภาพและเสียงระดับมาตรฐาน  พร้อมระบบกล้อง CCTV ครบทุกมุมเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการ  ถือเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติการด้านภาพยนตร์และนิเทศศาสตร์ครบวงจรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่พร้อมรับนักศึกษาใหม่ Gen Z ยุค 4.0 ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกัน