หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > เรื่องดีดีมีไว้แบ่งบัน คำกล่าวจากอาจารย์นิเทศศาสตร์ วจก. ชาววิทยาการร่วมใจแสดงน้ำใจ กรณี นักศึกษาประสบเหตุป่วยฉุกเฉินในห้องเรียน
เรื่องดีดีมีไว้แบ่งบัน คำกล่าวจากอาจารย์นิเทศศาสตร์ วจก. ชาววิทยาการร่วมใจแสดงน้ำใจ กรณี นักศึกษาประสบเหตุป่วยฉุกเฉินในห้องเรียน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-04-27 19:57:12


วันนี้ 27 เมษายน 2561  ห้องเรียนภาคเช้า การเรียนสอนในแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร บรรยากาศการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างปกติ  ในเวลาต่อมาได้เกิดเหตุไม่คาดฝัน เมื่อนักศึกษาคนหนึ่งเกิดอาการป่วยกำเริบ.... จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภากิตติ์ ตรีสุกล อาจารย์ผู้สอนและอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว  ได้กล่าวถึงสิ่งดีดีที่เกิดขึ้น จากการร่วมใจแบ่งปันน้ำใจของชาวคณะวิทยาการจัดการ ในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบเหตุให้ถึงแพทย์อย่างปลอดภัย

"เรื่องดีดีมีไว้แบ่งปัน"

....วันนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ฯ ป่วยฉุกเฉินในห้องเรียน
เหตุที่เกิดในครั้งนี้
ทำให้รู้ว่า....ผู้คนในคณะวิทยาการจัดการมีน้ำใจและคณะมีระบบการบริหารจัดการเรื่องสวัสดิภาพของนักศึกษาอย่างดียิ่ง....

เริ่มจาก อ.อภิชาต กำภูมิประเสริฐ กรุณาประสานงาน
ในเบื้องต้นเรื่องสถานพยาบาล
ท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งคุณสายบัว นนท์ศิลา คุณสมภพ บุญคุ้ม
และคุณณัฏฐิญา นุชนาง ประสานเรื่องรถพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

นอกจากนั้นผู้บริหารและบุคลากรในคณะ.....
ตั้งแต่ท่านคณบดี
และท่านรองคณบดีทุกท่านกรุณามอบหมายผู้เกี่ยวข้อง
ให้ดูแลและอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ท่านหัวหน้าสำนักงานคณบดี
และคุณสุวิมล วจีทองรัตนา
ซึ่งกรุณามอบหมายให้
คุณบุญทรัพย์ แซ่ตั้งร่วมดูแลนักศึกษาระหว่างส่งตัวไปโรงพยาบาล
ขอบคุณอาจารย์ชุติมา
คล้ายสังข์ และอาจารย์และนักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ฯ
รวมทั้งนักศึกษาอีกหลายแขนงวิชาที่ช่วยเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยลงจากอาคารเพื่อขึ้น
รถพยาบาล

ขอบพระคุณทุกท่านด้วยใจจริงครับ”