หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบ 2 (การรับแบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบ 2 (การรับแบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-04-30 10:53:59


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบ 2 (การรับแบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2561

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.reg.ssru.ac.th