หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้ CSR ที่ SCG
นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้ CSR ที่ SCG

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-05-02 10:16:34

       เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาณี แม้นอินทร์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร นำทีมนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG

       เนื่องด้วยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมาก อันสอดคล้องกับเป้าหมาย “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และเป็น 1 ใน 10 สุดยอดองค์กรชั้นนำที่พนักงานไทยอยากร่วมงานมากที่สุดประจำปี 2560 จากผลสำรวจ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการสื่อสารเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (PRC3303)  เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในทางวิชาการและวิชาชีพ อันจะนำไปสู่การทำงานในอนาคตสืบไป