หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > ขอเชิญร่วมพิธี “มนัสคารวะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี”
ขอเชิญร่วมพิธี “มนัสคารวะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-05-07 15:44:01

     คณะกรรมการ 4 ชั้นปีกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ร่วมพิธี “มนัสคารวะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี” เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ (เนินใหญ่)