หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมใจแต่งกายผ้าไทย เชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทย
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมใจแต่งกายผ้าไทย เชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-05-11 16:49:45


          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทย ประกาศนโยบายการร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์  เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรประจำคณะร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย    ขานรับนโยบายของคณะฯและมหาวิทยาลัย

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2561  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมส่งเสริม เชิดชูเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายชุดผ้าไทย  ขานรับนโยบายของคณะฯและมหาวิทยาลัย  โดยสวมชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์  ขานรับนโยบายของคณะฯและมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยให้แพร่หลาย ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายของไทยให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป