หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Technological University of the Philippines
คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Technological University of the Philippines

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-05-17 19:55:35


      วันที่ 15 พฤษภาคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วย  ผู้ช่วยคณบดี  คณาจารย์  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ให้การต้อนรับผู้บริหารนำโดย Dr. Ronaldo  A. Juanatas  และคณะศึกษาดูงาน บุคลากร จาก Technological University of the Philippines  ณ ห้องสุวพักตร์นิเวศน์ (5724)   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมของคณะวิทยาการจัดการ  จากนั้นได้นำคณะศึกษาดูงานเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้แก่ Mini Theatre Room อาคาร 57 ชั้น 6 สำหรับการปฏิบัติการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการอีกด้วย