หน้าหลัก > ข่าว > > ขอแสดงความยินดีกัขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการบผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกัขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการบผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-05-27 11:42:45