หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการร่วมกับศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก ANAK.TV สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
คณะวิทยาการจัดการร่วมกับศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก ANAK.TV สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-06-12 17:33:03

        วันนี้ (12 มิถุนายน 2561 ) ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหาร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและทีมงานจาก ANAK.TV สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นำโดย Ms. Elvira Yap Go ประธาน ANAK.TV , Ms. Viz Bonalos Festival Director , Ms. Edith del Rosario Board Director , Mr. Bob Del Rosario , Ms. Tere Pacis และ Ms. Je Paje Festival Coordinator ในโอกาสที่เดินทางร่วมหารือองค์กรพันธมิตรในประเทศไทย ในฐานะสถานีโทรทัศน์ผู้ผลิตรายการสำหรับเด็กระดับภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการประกวดรายการสารคดีสำหรับเด็ก SOUTHEAST ASIAN PRIX JEUNESSE : Video Festival and Contest for Southeast Asian Children ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอข้อหารือในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่า ด้วยเรื่องการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมวิชาชีพแก่นักศึกษานิเทศศาสตร์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีใน
เบื้องต้น และคงจะมีการร่วมทำบันทึกข้อตกลง และดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกันในไม่ช้านี้ ทั้งนี้เพื่อยกระดับ มาตรฐานทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ กับองค์กรวิชาชีพในต่างประเทศให้เด่นชัดต่อไป