หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการอบรมระยะสั้น ด้านการถ่ายภาพ ณ Higashikawa, Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการอบรมระยะสั้น ด้านการถ่ายภาพ ณ Higashikawa, Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-06-14 15:38:00


        คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการอบรมระยะสั้น ด้านการถ่ายภาพ  ณ  Higashikawa, Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยากรจัดการ เป็นประธานการประชุม  ร่วมด้วย อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ในฐานะอาจารย์พี่เลี้ยงที่จะร่วมเดินทางไปกับนักศึกษาเพื่ออบรมและเรียนรู้วัฒนธรรม  ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนระหว่างวันที่ 17 – 22 มิถุนายนนี้  โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 14  คนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ