หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบฯ ประจำปี 2561
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบฯ ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-07-06 16:27:52

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบฯ  ประจำปี 2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ กรรมการโครงการฯ  เป็นประธานการประชุม  เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่และการดำเนินกิจกรรมในช่วงเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  มีคณะกรรมการดำเนินงานฯ  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ  โดยกำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบคณะวิทยาการจัดการ รุ่น 12 (รอบที่ 5) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โทร. 0-2160-1495  และ 0-2160-1064