หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ระบบ TCAS (รอบ 4) ประเภท Admission คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ระบบ TCAS (รอบ 4) ประเภท Admission คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-07-16 13:40:16


        วันที่ 10 กรกฎาคม 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS (รอบ4) ประเภทการรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา 2561  โดยคณะวิทยาการจัดการ  มีนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นจำนวนมาก   ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ผ่านไปด้วยดี    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ผู้สอบสัมภาษณ์สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดวันรายงานตัวเข้าศึกษาได้ที่ https://app.cupt.net/tcas/round4.php