หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > ประมวลภาพ ผลงานภาพถ่ายหลังการอบรมของนักศึกษาทั้ง 14 คน ที่เดินทางไปเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพด้านการถ่ายภาพ ณ เทศบาลเมือง Higashikawa, Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น
ประมวลภาพ ผลงานภาพถ่ายหลังการอบรมของนักศึกษาทั้ง 14 คน ที่เดินทางไปเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพด้านการถ่ายภาพ ณ เทศบาลเมือง Higashikawa, Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-07-16 13:53:00