หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม โครงการ ในคณะฯ > บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ระบบ TCAS (รอบ 5) ประเภทรับตรงอิสระ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ระบบ TCAS (รอบ 5) ประเภทรับตรงอิสระ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-07-18 18:20:42


วันที่ 18 กรกฎาคม 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS (รอบ5) ประเภทการรับตรงอิสระ  ประจำปีการศึกษา 2561  โดยคณะวิทยาการจัดการ  มีนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นจำนวนมาก   ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ผ่านไปด้วยดี    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 21 กรกฏาคม 2561 ผู้สอบสัมภาษณ์สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดวันรายงานตัวเข้าศึกษาได้ที่ http://www.reg.ssru.ac.th/