หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ วจก. ประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพร้อมลงพื้นที่โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ วจก. ประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพร้อมลงพื้นที่โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-07-20 15:25:42

โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปี 2561 ลงพื้นที่แนะแนวโรงเรียนในเจตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เริ่มต้นเดือนสิงหาคมนี้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561  ณ  ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1   โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ ประจำปี 2561   โดย ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ปิติมนัส บรรลือ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์   เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งกำหนดโรงเรียนในกลุ่มพื้นที่เป้าหมายทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยจะเริ่มลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาฯ ต้นเดือนสิงหาคมนี้