หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-08-03 17:13:18


วันที่ 2 สิงหาคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อหารือในการเตรียมความพร้อมในการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะฯ โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนฯประจำคณะ ได้แก่ รองคณบดี  หัวหน้าฝ่าย  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ