หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ
คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-08-18 14:00:26


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกฯ ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561   คณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดยอาจารย์นิติธร อุ้นพิพัฒน์  อาจารย์ประจำแขนงภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  พร้อมด้วยทีมบุคลากร  ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี  เพื่อแนะแนวและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2561 ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อประสานความสัมพันธ์ในด้านการดำเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยฯ

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ อาทิ การจัดบูธแนะนำหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาโดยตรง    โดยมีคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น