หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ
คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-08-09 17:16:39

วันที่ 9 สิงหาคม 2561   คณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   นำโดยอาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล   พร้อมด้วยทีมบุคลากร  ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร  เพื่อแนะแนวและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประสานความสัมพันธ์ในด้านการดำเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยฯ  โดยมีคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น