หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > “รับน้องสร้างสรรค์” นิเทศศาสตร์ วจก. สวนสุนันทา จัดกิจกรรมสร้างสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” พร้อมชวนน้องใหม่เข้าวัดปฏิบัติดี
“รับน้องสร้างสรรค์” นิเทศศาสตร์ วจก. สวนสุนันทา จัดกิจกรรมสร้างสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” พร้อมชวนน้องใหม่เข้าวัดปฏิบัติดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-08-23 09:39:24

วันที่ 14 สิงหาคม 2561  กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ “สร้างสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมชวนน้องใหม่เข้าวัดปฏิบัติดี  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ร่วมด้วยรองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างเป็นกันเอง อบอุ่น และน่าประทับใจ  ณ ลานกิจกรรม บริเวณอาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า “กิจกรรมรับน้องถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งในการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เช่นนี้เป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกด้วย นอกจากนี้การรับน้องยังมีความหมายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมได้   เช่น กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัด  ซึ่งเป็นอีกประสบการณ์ดี ๆ ในการต้อนรับการก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์”

อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาการต้อนรับน้องใหม่ของกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าวว่า “กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20  นับตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปี 2541  การรับน้องนั้นพยายามสร้างกิจกรรมให้น้องใหม่ได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ โดยในวันเดียวกันนี้รุ่นพี่ได้นำรุ่นน้องไปทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดในชุมชนเดียวกับมหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้สอนให้เขาเรียนรู้การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เป็นการร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างความสามัคคีกลมเกลียวได้อีกทางหนึ่ง ในขณะเดียวกันทำให้พวกเขาได้ใกล้ชิดศาสนา ขัดเกลาจิตใจไปในคราวเดียวกัน”