หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ
คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-08-15 18:43:46


วันที่ 15 สิงหาคม 2561   คณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   นำโดยอาจารย์ปิติมนัส บรรลือ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  พร้อมด้วยอาจารย์วิชชา สันทนาประสิทธิ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   และทีมบุคลากร  ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม  รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแนะแนวและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อประสานความสัมพันธ์ในด้านการดำเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาโดยตรง    โดยมีคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น