หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี 1 อัตรา และอาจารย์ประจำแขนงวิชาการเงินการธนาคาร 2 อัตรา
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี 1 อัตรา และอาจารย์ประจำแขนงวิชาการเงินการธนาคาร 2 อัตรา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-08-20 10:27:26


ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี 1 อัตรา และอาจารย์ประจำแขนงวิชาการเงินการธนาคาร 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. - 7 ก.ย.61 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

http://www.personnel.ssru.ac.th/announcement/view/newsjob1708612001