หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด วจก. ร่วมกับ เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จัดสัมมนา Marketing Plan Contest 11
แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด วจก. ร่วมกับ เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จัดสัมมนา Marketing Plan Contest 11

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-08-24 19:34:04


เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561  แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด จัดสัมมนาโครงการ Marketing Plan Contest 11 ขึ้น เพื่อเติมความคิดสร้างสรรค์และเปิดมุมมองนักโฆษณาและสื่อสารการตลาดรุ่นใหม่ให้เตรียมพร้อมในการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ นักการตลาดและนักสื่อสารแบรนด์ชื่อดังมาให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา ณ ห้อง Smart Classroom 5744 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา