หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เดินหน้าจัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ
คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เดินหน้าจัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวการศึกษาต่อ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-09-13 18:13:39


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกฯ ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์รัศมี รัตนอุบล หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์เอกพล เธียรถาวร  หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์ อาจารย์กัญภัส อู่ตะเภา หัวหน้าแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  พร้อมด้วยทีมบุคลากร  จัดกิจกรรมลงพื้นที่โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ ประจำปี 2560 ตามนโยบายการมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ในการจัดกิจกรรมแนะแนวฯ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีหลักสูตร สาขาวิชาที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยมีคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น   และนักเรียนให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  จัดขึ้น  ณ  หอประชุมโรงเรียนสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ